GUIDE TIL ENERGIAFGIFTER

2024

Dine muligheder for godtgørelse af afgifter i 2024

Vi har sammensat en udførlig guide til energiafgifter, der giver dig et skarpt overblik over de aktuelle afgiftssatser samt dine muligheder for at få godtgørelse.

Det sikrer, at dit årsregnskab opfylder dets potentiale.

Hent din energiafgiftsguide!

I guiden ser vi på:

- Godtgørelse for vandafgift
- Godtgørelse for procesenergi
- Reglerne for komfortenergi
- Reglerne for brug af overskudsvarme

Hvem kan få godtgørelse?

Som udgangspunkt kan en momsregistreret virksomhed få godtgjort de fleste energi- og vandafgifter hos SKAT.

Hvad kan man få godtgørelse for?

Bruger du energi til at drive din virksomhed og din produktion - også kaldet procesenergi - kan du få godtgørelse. Det kunne eks. være til:

  • Belysning
  • Drift af maskiner
  • Kontordrift (eks. computere)
  • Ovne

Energi kan være både elektricitet men også gas, kul og fjernvarme. Der er desuden mulighed for godtgørelse for den el, du måtte anvende til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Det går vi alt sammen i dybden med i ovenstående guide.