GUIDE TIL ENERGIAFGIFTER

2019

Energiafgiftsguide 2019: få et overblik over aktuelle afgiftssatser samt dine muligheder for at få godtgørelse...

Vi har sammensat en udførlig guide til energiafgifter, der giver dig et skarpt overblik over hovedreglerne for godtgørelse af energiafgifter. Guiden tydeliggør dine muligheder for at reducere din virksomheds omkostninger gennem energioptimerende tiltag. Det sikrer, at du ikke betaler for meget for dit energiforbrug, og at dit årsregnskab opfylder dets potentiale.

I guiden ser vi på:

  • Godtgørelse for vandafgift
  • Godtgørelse for procesenergi
  • Reglerne for komfortenergi
  • Reglerne for brug af overskudsvarme fra procesformål
  • PSO afgift samt eventuel refusion af denne

Hvem kan få godtgørelse?

Som udgangspunkt kan en momsregistreret virksomhed få godtgjort de fleste energi- og vandafgifter hos SKAT.

Hvad kan man få godtgørelse for?

Bruger du energi til at drive din virksomhed og din produktion - også kaldet procesenergi - kan du få godtgørelse. Det kunne eks. være til:

  • Belysning
  • Drift af maskiner
  • Kontordrift (eks. computere)
  • Ovne

Energi kan være både elektricitet men også gas, kul og fjernvarme. Der er desuden mulighed for delvis godtgørelse for den el, du måtte anvende til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Det går vi alt sammen i dybden med i nedenstående guide.

Energiafgiftsguide 2019

I guiden ser vi på:

- Godtgørelse for vandafgift
- Godtgørelse for procesenergi
- Reglerne for komfortenergi
- Reglerne for brug af overskudsvarme
- PSO afgift samt evt. refusion af denne